HUAMBO SILVER FAME

DARWEEN /CALDARA
DSA 76 % Ar
POULAIN CREME

SUPERBE poulain crème DSA ,très belle tête typée

Pedigree

HUAMBO SILVER FAME DISHAM SILVER FAME ATLANT xxxxxxxxxxxx (BR), AR
xxxxxxxxxxxx (GR), AR
ZA MARINKA xxxxxxxxxxxx (GB), AR
xxxxxxxxxxxx (GB), AR
CALDARA SILVER FAME UDJALI SILVER FAME GOLDENFIELDS
KALMIA
TESS DE FI xxxxxxxxxxxx (GB), SE
xxxxxxxxxxxx (GB), AR

En haut