LIPSE BLACK FAME

DARQ SAMBUCA /ELKALIA
PS ARABE
NOIR DW

Pedigree


lLIPSE BLACK FAME
DARQ SAMBUCA LEGALLY  xxxxxxxxxxxx (BR), AR
xxxxxxxxxxxx (GR), AR
SWISS DARQ MISS xxxxxxxxxxxx (GB), AR
xxxxxxxxxxxx (GB), AR
ELKAHILA  xxxxxxxxxxxx (GB)
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx (GB)
xxxxxxxxxxxx (GB), SE
xxxxxxxxxxxx (GB)
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx (GB), SE
xxxxxxxxxxxx (GB), AR

En haut