VAIMON SILVER FAME

IBN LAYALIA / JP BLACK SATIN
PS ARABE
NOIR

Pedigree

xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx (GB)
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx (GB)
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx (BR), AR
xxxxxxxxxxxx (GR), AR
 
xxxxxxxxxxxx (GB)
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx (GB), AR
xxxxxxxxxxxx (GB), AR
 
xxxxxxxxxxxx (GB)
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx (GB)
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx (GB)
xxxxxxxxxxxx (GB), SE
 
xxxxxxxxxxxx (GB)
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx (GB), SE
xxxxxxxxxxxx (GB), AR

En haut